SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN

İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR TOPLANTISI

24 ŞUBAT 2018

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, TOPKAPI / İSTANBUL

SON BAŞVURU TARİHİ

Toplantımıza katılmak için son başvuru tarihi
1 Şubat 2018′
dir.

BAŞVURU FORMU

Toplantımıza kaltılabilmek için web sayfamızdaki Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.

ORGANİZASYON

Toplantımızın organizasyonu SÜER TURİZM tarafından yapılmaktadır.

DÜZENLEYENLER